Posts Tagged ‘Nowa ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego’

Nowa ustawa porządkująca przepisy o wprowadzaniu na rynek samochodów i części = podwyżka cen części o 4÷5 %. Czy rząd ją przyjmie ? co na to producenci części ? ile więcej kierowcy zapłacą za części po wejściu w życie ustawy ?

wtorek, Lipiec 12th, 2011

Jest nowa ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego, nad która pracuje Ministerstwo Infrastruktury, a która miała za zadanie zebrać i uporządkować rozrzucone w ponad 70 aktach przepisy regulujące obrót samochodami i częściami zamiennymi w Polsce. Jednak jak przestrzegają przedstawiciele Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych resort bierze się za tworzenie prawa i to w pośpiechu bez konsultacji z branżami. Wejście ustawy w proponowanym kształcie może skończyć się dla kierowców drastycznymi podwyżkami sięgającymi 4÷5 %, gdyż w myśl nowych przepisów nie tylko każda linia, ale nawet pojedyncza część wprowadzana do obrotu w Polsce będzie musiała przejść czasochłonny i bardzo kosztowny proces homologacji . Nawet w przypadku jeśli importer posiada europejską homologację albo sprzedaje już od dawna części w naszym kraju, gdyż po wejściu w życie ustawy będzie musiał procedury przejść od nowa. Dodatkowo na każdy rodzaj części zostanie nałożony haracz w kwocie 1000 euro, opłatę pobierze dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Nieznany dotychczas urząd Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), który w świetle nowych przepisów ma za zadanie ścigać nieuczciwe firmy i stać na straży procedur wejścia i obrotu części zamiennych, a nawet mieć uprawnienia wstrzymania dystrybutorom sprzedaży. Resort Ministerstwa Infrastruktury autor zapisów ustawy stoi na stanowisku, iż ustawa racjonalizuje przepisy i jest wymuszona unijnymi regulacjami. Resort broni jej zapisy i jest zdania, że np. krytykowana przez branże wysokość opłat (1000 euro) jest na maksymalnym, ale dopuszczalnym poziomie. Branża odpowiada po co wpisano 1000 euro, skoro w samej dyrektywie unijnej nie ma mowy o opłatach. Ponadto eksperci i przedstawiciele Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Samochodowych zarzucają zapisom ustawy wiele wad w warstwie definicyjnej czy brak spójnej interpretacji przepisów. Szczegółowo opisane zarzuty i wątpliwości można znaleźć tutaj. Oprócz szczegółowych zarzutów o których można przeczytać powyżej na stronach Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Samochodowych najogólniej można przedstawić zarzuty do projektu ustawy autorstwa resortu infrastruktury  stwierdzeniem, że

„ wprowadzenie tych zapisów będzie miało także negatywne konsekwencje dla gospodarki, producentów i dystrybutorów części oraz kierowców (…)”. „ Na naszym rynku działa 900 firm zajmujących się produkcją części, a łączne ich przychody to ponad 37 mld zł. W 2010 wartość eksportu części i akcesoriów wyniosła 23 mld zł, co stanowi 33,4% eksportu całego sektora motoryzacyjnego ”

Zgadzamy się z tym słowami. Wejście ustawy może doprowadzić do zmniejszenia produkcji co odczuje i Państwo i kierowcy, którzy będą musieli zapłacić więcej za części. Zresztą za wszystkie niedomówienia i niedoprecyzowania ustawy, których jest wiele zapłaci na końcu kierowca, gdyż wzrost obciążeń administracyjnych zostanie z pewnością przerzucony na barki klientów. Jak szacują eksperci doprowadzi to do wzrostu cen części zamiennych do samochodów o minimum 4÷5 %, gdyż haracz importerów za świadectwa to tylko część kosztów związanych z nowymi obowiązkami wynikającymi z planowanych regulacji prawnych.  Gro funduszy musi bowiem pokryć badania i procedury homologacyjne w instytutach badawczych. Jak zwykle w takim przypadku ostatecznie pokryje je polski kierowca, który już zmaga się z akcyzą, VAT-em, opłatą paliwową i jak wynika z analiz Forum „Motoryzacja dla Wszystkich” dziś wydaje średnio rocznie ponad 1600 zł na obsługę i naprawy swojego samochodu, a trzy lata temu było to  1354 zł. Ponadto  16 mln polskich kierowców to główne źródło dochodu dla państwa.