Posts Tagged ‘akcje przywoławcze Forda’

Modele Ford Focus i Ford Focus C-Max wzywane do serwisu !

piątek, Lipiec 15th, 2011

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody Ford Focus i Ford Focus C-Max mogą powodować zagrożenia dla użytkowników.

Informacja Forda mówi, że w niektórych samochodach dokładnie modelach Ford Focus i Ford Focus C-Max wyprodukowanych w fabryce w Saarlouis między 19.02.2004 r. a 22.05.2007 r. oraz w fabryce w Valencii między 19.02.2004 r. a 31.05.2006 r., istnieje ryzyko powstania korozji na skutek stosowania dużej ilości soli na drogach podczas miesięcy zimowych. Korozja może rozprzestrzenić się na obwody elektroniczne i spowodować przegrzanie, co z kolei może prowadzić do stopienia izolacji przewodów elektrycznych oraz sąsiednich przewodów i elementów.

Na rynku polskim kampanią naprawczą z tego powodu objęto prawie 1200 pojazdów. Lista numerów VIN pojazdów objętych akcjami przywoławczymi dostępne są na stronie UOKiK-u w załączniku kliknij tutaj. Importer powiadomi listownie wszystkich właścicieli pojazdów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, celem przeprowadzenia działań związanych z zakresem akcji.

Źródło: UOKiK